20/3/13 Contra Tàpies, mirades diferents sobre un artista únic

“Contra-Tàpies” és un projecte que va arrencar com un llibre per convertir-se en una exposició on s’ha situat a Tàpies enfront d’altres grans artistes, escriptors, poetes i fotògrafs, tals com Pasolini o Helen Levitt. Es tracte d’una mirada innovadora en torn a l’obra d’un pintor del que pensàvem ja s’havia dit tot. Pots visitar aquesta exposició de dimarts a diumenge, de 10h a 19h, fins al 9 de Juny en la Fundació Antoni Tàpies (c/ Aragó, 255).

Contra Tàpies és una exposició que neix a partir de tres qüestions:

a) Quins van ser les tensions i els vincles que l’obra de Tàpies va mantenir amb els successius relats artístics on aquesta va anar inscrivint-se?

b) Quines formes de diàleg i d’exhortació crítica podrien establir alguns artistes enquadrats en un temps diferent al de Tàpies, els quals posseeixen, a més, uns paradigmes estètics radicalment diferents?

c) En algun moment Tàpies va fantasiar, com Borges, que tota la literatura èpica sobre “lo tapiano” estava parlant d’un altre i no d’ell?

En aquest exercici d’aproximació al geni s’exposa també l’obra específica de sis artistes contemporanis que interpel•len el treball i el simbolisme del creador català. “Es tracta d’utilitzar-ho com a tema, no de fer-li un homenatge”, explica el comissari de l’exposició. Aquesta proposta d’actualització de la figura del pintor inclou, a més, una part de la seva correspondència personal, que fins ara s’havia mantingut inèdita.

Al carrer d’Aragó, al costat del nostre Hotel al Passeig de Gràcia, trobaràs aquesta genial exposició que es mantindrà durant quatre mesos a la Fundació Antoni Tàpies.