27/3/13 Siena, una contemplació reflexiva sobre el ésser humà

Una de les companyies més joves d’Espanya, la companyia de dansa La Veronal creada en 2005 pel director valencià Marcos Morau arriba aquesta primavera a Barcelona. El coreògraf espanyol deixa de costat els paisatges freds de Islandia (2012), Finlandia (2010), Maryland (2009) i Suecia (2008) per adintrar-se en el Mediterrani amb Siena.

Siena, composat per dotze ballarins torna a vistar el Mercat de les Flors aquesta Setmana Santa, del 4 al 7 d’abril. L’obra es suma així als diferents espectacles que Morau ha creat agafant com a punt de partida una ciutat o un país, establint d’aquesta manera un paral·lelisme entre geografia i coreografia.

En aquest cas, la nova peça reflexiona sobre la idea del cos humà en el passat i en el present. El cos humà ha sigut objecte d’estudi d’escriptors, pintors, artistes, cineastes entre altres; Morau, com artista es serveix precisament de l’Itàlia  renacentista  com a font d’inspiració per parlar del ésser humà.

L’espectacle recorre la història de l’art italià començant per el Renaixement, moment clau en el que l’home prend conciència d’ell mateix, fins al món contemporani d’avui. A través d’un quadre amb una reproducció de La Venus de Urbino del pintor italià Tiziano, a través dels textos recitats en veu en off i a través dels ballarins que només s’expressen amb el seu cos, l’espectador es sumergeix en un espai extrany on es barregen el cos representat i el cos real. Un joc on hi ha una representació verbal d’una representació visual.

Siena obliga doncs al públic a contemplar al propi ésser humà a través de dues époques: la del Renaixement on l’home va passar a ser el centre del univers i el segle XXI on el individu és part de la massa.

Després de les actuacions a Barcelona, l’última peça de la companyia La Veronal, associada al Mercat de les Flors, continuarà la seva gira per Itàlia, Alemanya i Suècia.