2/12/15

Miró i l’objecte, exposició temporal

Categories
Hotel Omm

Joan Miró, de la pintura a l’anti-pintura

Joan Miró, l’artista, s’inspira en els paisatges que coneix en gran part de la seva producció artística. D’aquesta manera, l’espectador és partícip d’una predominança per la natura i l’arrelament a la terra en les seves obres. Mont-roig, juntament amb París, Mallorca o Nova York es van convertir en la font que va donar curs a la imaginació del pintor.

No obstant això, cada ciutat evocava sentiments diferents. A Mont-roig plasma la tranquil·litat i la quietud que contraposa amb l’agitació del moviment artístic i intel·lectual de París al voltant de 1920. Altres moviments com l’expressionisme i la tècnica de l’abstracte es descobreixen davant els seus ulls a Nova York. Mallorca, però, parla de l’alienació de la societat per tancar-se a treballar amb ell mateix, els seus objectes i l’activitat frenètica de la seva ment.

En les seves primeres obres es pot visualitzar clarament l’academicisme latent. Tot i així, la seva producció artística ve determinada per una sensibilització amb aspectes mundans, polítics i socials. És en aquest canvi en la seva manera d’entendre l’art on trobem a Miró amb una ànima més rebel i innovadora. Més enllà de les tècniques establertes, en paraules del mateix Miró, la seva trajectòria s’encamina cap a “assassinar la pintura”.

Miró i l’objecte

La Fundació Joan Miró decideix centrar-se en el posicionament de la seva carrera artística cap a la anti-pintura. Així, cada vegada es separava més de la concepció pictòrica unida a un llenç i un cavallet. A poc a poc, en les seves obres es troba una incorporació d’objectes comuns i d’altres menys reconeguts en collages i l’assemblage trencant amb l’aspecte clàssic de la pintura. L’evolució comporta la realització d’escultures en si mateixes on el centre és l’objecte. Es tracta d’un llenguatge personal que va crear gran influència en la concepció de l’art del segle XX.
 

Hotel Omm et recomana que no et perdis aquesta aposta artística de la Fundació Joan Miró.